Polityka prywatności

I. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady opisujemy na tej stronie, jest Fundacja CyberEtyka z siedzibą w Warszawie przy ul. Dolnej 12 lok. 4 (dalej „Fundacja”), wpisana do KRS pod numerem 0000541319. Adres korespondencyjny Fundacji to ul. Urocza 39B/34, Warszawa. Kontakt z Fundacją możliwy jest w formie elektronicznej oraz telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt

 

II. Jak Fundacja przetwarza dane osobowe i w jakim celu?

Dane osobowe podane w formie elektronicznej (w wiadomości e-mail lub przez formularz kontaktowy) przechowywane są w formie elektronicznej na dzierżawionym serwerze zewnętrznym,  w usłudze Gmail udostępnianej przez Google LLC oraz w ograniczonym zakresie na komputerach biurowych i telefonach. Dane przetwarzane są za pośrednictwem usług i narzędzi informatycznych, z których korzysta Fundacja, w tym przede wszystkim poczty elektronicznej i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w tradycyjnej formie papierowej (dokumentacja papierowa).

 

III. Komu powierzamy dane osobowe?

Dane osobowe powierzane są podmiotom, z którymi Fundacja stale współpracuje, w tym przede wszystkim firmie obsługującej księgowość Fundacji, kancelarii prawniczej, podmiotom obsługującym Fundację informatycznie. Doraźnie dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania np. Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, podmiotom współpracującym z Fundacją przy organizacji danego wydarzenia dla celów jego realizacji itp.

 

IV. Jakie prawa mają osoby, których dane przetwarza Fundacja

Osobom, których dane są przetwarzane przez Fundację, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo uzyskiwania kopii danych, prawo żądania sprostowania, a także – w określonym przypadkach – prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane są w ten sposób przetwarzane, ma prawo do cofnięcia zgody, a także do żądania przeniesienia swoich danych.

Każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prosimy również o informowanie Fundacji o wszelkich problemach, aby możliwe było jego jak najszybsze wyeliminowanie ich przez Fundację.

 

V. Czyje dane przetwarzamy?

1) Dane użytkowników stron internetowych Fundacji, tj. strony cyberetyka.pl, strony swiadomek.pl oraz strony cyberkapturek.

Za pośrednictwem stron internetowych Fundacja zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji. W tym celu Fundacja korzysta z narzędzia Google Analitycs. Narzędzie to  zbiera przy pomocy plików cookie: adres IP, typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, jakie treści na stronie odwiedził dany użytkownik.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji. Ze stron internetowych Fundacji każdy może korzystać z anonimowo – bez rejestracji.

 

2) Dane osób, które wsparły Fundację darowiznami lub w innej formie

Zachęcamy do wsparcia Fundacji darowiznami pieniężnymi, które przeznaczymy na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. Darowizny można przekazywać przelewem na rachunek bankowy Fundacji  o numerze 13 2030 0045 1110 0000 0402 2170.

W przypadku przekazania nam darowizny przelewem na rachunek bankowy Fundacja przetwarza dane osobowe przekazane przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Dodatkowo adresy wskazane w przelewach bankowych oraz ewentualnie inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail) wykorzystujemy w celu wysłania podziękowań za wsparcie Fundacji.

W przypadku braku chęci otrzymania tego typu wiadomości w tytule przelewu należy dopisać „Brak adresu” lub wysłać swój sprzeciw w formie elektronicznej do Fundacji.

Fundacja przetwarza również dane osobowe osób, które wsparły działalność Fundacji w inny sposób niż darowizna, np. w formie wolontariatu. W takim przypadku ich dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy i ewentualnie po jej zakończeniu w celu wykonania przez Fundację ciążących na niej obowiązków prawnych, utrzymania relacji, rozliczenia, w celach statystycznych itp. Za zgodą powyższych osób ich dane osobowe mogą być umieszczone na stronie internetowej Fundacji jako osób, które swoimi działaniami wsparły Fundację.

 

3) dane osób, które nawiązały kontakt z Fundacją elektronicznie lub telefonicznie

Fundacja przetwarza dane osób kontaktujących się z Fundacją za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów oraz listownie, na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści korespondencji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić kontakt z Fundacją (np. poprzez formularz kontaktowy). Dane przetwarzane są  także w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.

 

4) dane uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację

Fundacja przetwarza dane osobowe osób, które biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację, jeśli rejestracja uczestników wydarzenia konieczna jest w celu rozliczenia się przez Fundację np. z grantodawcą, ze środków którego organizowane jest dane wydarzenie lub ze względu na ograniczoną ilość miejsc na wydarzeniu. W takim przypadku Fundacja przetwarza wyłącznie podstawowe dane (imię i nazwisko, miejscowość), chyba że dla celów realizacji danej akcji, w ramach którego wydarzenie jest organizowane, konieczne jest zebranie większej ilości danych. Nigdy jednak Fundacja nie zbiera danych ponad potrzebę.

O przetwarzaniu danych osobowych, ich celach oraz terminie przetwarzania uczestnicy wydarzenia każdorazowo informowani są w sposób umożliwiający podjęcie świadomej decyzji o przekazaniu swoich danych Fundacji.

 

VI. Ciasteczka czyli pliki cookie

Na stronach internetowych Fundacji wykorzystywane są pliki tekstowe -tzw. cookies, które są niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie statystyk odwiedzin stron internetowych i poprawianie ich funkcjonalności. Na stronach internetowych Fundacji nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów, za wyjątkiem ciasteczek zamieszczanych w ramach narzędzia Google Analitycs. Plikami cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki.